เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ล้างตลาดหนองดอกครั้งใหญ่ ทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามหลักสุขาภิบาล สร้างความมั่นใจให้ประชาชน พร้อมเข้มงวดปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดตามหลักสุขาภิบาล และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 ที่ตลาดสดหนองดอก ตั้งแต่เวลา 13.00-19.00 น. โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบร้านค้าทุกร้าน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนจังหวัดลำพูน และสร้างความมั่นใจในการใช้บริการตลาดหนองดอกต่อไป

ทั้งนี้ จะให้บริการตลาดสดตามมาตรการ DMHTT คือ Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะหรือลงทะเบียน) เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยจะมีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลเป็นประจำ พร้อมทั้งยังคงปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการจัดทำ จุดเข้า-ออกอย่างชัดเจน คัดกรองพ่อค้า แม่ค้า กลุ่มเสี่ยง จัดบริการที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันตนเองแก่พ่อค้าแม่ค้า และขอความร่วมมือผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดหนองดอก ร่วมกันปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด