เทศบาลเมืองลำพูน วางแผนปรับปรุงสวนสุขภาพ สร้างแลนด์มาร์กใหม่ของลำพูน ตอบโจทย์การพัฒนา “เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ติดตามแผนการปรับปรุงสวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูระบบนิเวศ บริเวณพื้นที่สวนป่า สวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ บริเวณถนนหน้าสถานีรถไฟลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน มุ่งสู่เมืองลำพูนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

โดยเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นสวนสาธารณะเพื่อสุขภาพ เปลี่ยนพื้นที่รกร้างสร้างเป็นพื้นที่สาธารณะอย่างยั่งยืน รองรับความต้องการที่หลากหลาย มีเส้นทางออกกำลังกาย ปรับพื้นที่ทางเดิน ทางวิ่ง เพิ่มพื้นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น โดยยังคงพื้นที่สวนป่า พื้นสีเขียว เพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ มีระบบนิเวศเมืองที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างพื้นที่ป่าในเมือง เอื้อต่อการเข้ามาทำกิจกรรม และใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตของคนเมือง เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิต สร้างสำนึกรักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วม ต่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน