เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานครู และพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน และวัดสันป่ายางหลวง โดยประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา และรับฟัง พระธรรมเทศนา เป็นการทำนุบำรุงสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา การถวายเทียนพรรษา ถือเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการ ให้ทานด้วยแสงสว่าง ซึ่งจะมี อานิสงค์ให้แก่ผู้ถวายมีปัญญาที่ เฉลียวฉลาด คิดสิ่งใดมีความแตกฉาน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ อันเนื่องมาจากได้ให้แสงสว่าง แก่พระสงฆ์ การถวายเทียนพรรษา ได้ยึดถือเป็นประเพณีอันดีงาม    และเป็นหนทางหนึ่งที่จะน้อมนำจิตใจ ของบุคคลเข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนา