บรรยากาศ เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองลำพูน จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมี นายสำราญ นวชัย ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ , นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และคณะผู้บริหาร นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และผู้อำนวยการกองแต่ละกอง เข้าร่วมประชุมสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน