ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และบัญชีกำหนตราคาประเมินทุนหรัพย์ห้องชุด จากเว็บไซต์ธนารักษ์ ประจำปี 2564