การประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองลำพูน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน