รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองลำพูน ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม17 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน