เทศบาลเมืองลำพูน ติวเข้มอบรมเจ้าหน้าที่ด่านหน้า พร้อม รับ-ส่งผู้ป่วย ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อนำทักษะความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 และเคลื่อนย้ายด้วยรถรับ-ส่ง ไปยังโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และกลับบ้าน ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นการอบรม เตรียมความพร้อมทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่การแต่งกาย การทำความเข้าใจกับผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพื่อที่จะส่งต่อให้ทีมแพทย์ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูนได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน และได้จัดเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่พร้อมพาหนะเพื่อร่วมปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งสิ่งสำคัญคือปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย เจ้าหน้าที่จึงต้องผ่านการอบรมหลักสูตรในการปกป้องตนเอง และต้องคำนึงถึงคือความปลอดภัยของตนเองและผู้ติดเชื้อควบคู่กันในทุกครั้งที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ อย่างไรก็ตาม กระบวนการช่วยเหลือนั้น กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ประสานงานหลักและเทศบาลทำหน้าที่ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน โดยประชาชนต้องติดต่อผ่านมาทางหน่วยงานหลักของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของจังหวัดลำพูน สามารถแจ้งประสานงานได้ที่ ศูนย์ประสานงานโควิด-19 จังหวัดลำพูน โทร

  1. 053-093725
  2. 053-093726
  3. 062-0197187
  4. 062-9200644