เทศบาลเมืองลำพูน ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ที่จะเวียนมาถึงนี้ เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติบริเวณพื้นที่ใกล้สถานีรถไฟลำพูน โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และปฏิบัติตามมาตรการอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด
การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯครั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูนได้ให้ความความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อสนองแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญต่อการดำรงชีพและเกษตรกรรม ดังเช่น โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนชาวไทย เทศบาลเมืองลำพูนจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอด