เทศบาลเมืองลำพูน ทำรางเลื่อนโลงศพเข้าเตาเผา รองรับศพผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดการใช้แรงงงานคน เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการทำระบบรางเลื่อนโลงศพขึ้นเมรุเข้าเตาเผา ณ ฌาปนสถานบ้านหลวย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับศพผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ลดการใช้แรงงานคนในการยกศพขึ้นเมรุด้วยความยากลำบาก เนื่องจากบันไดเมรุมีความสูงชัน รวมทั้งรองรับบางศพที่มีน้ำหนักมาก อีกทั้งเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนวางแนวทางการจัดการศพผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ให้เป็นไปด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสุสานและฌาปนสถาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และไม่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคออกไปสู่ภายนอก สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน