เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีเทิดพระเกียรติสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อนครหริภุญชัย

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี และสโมสรไลออนส์จามเทวีลำพูน ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวัน  สวรรคต ประจำปี 2564 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อนครหริภุญชัย โดยมีการพิธีวางพวงมาลาสักการะพระนางจามเทวีฯ อ่านพระราชประวัติประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ จากนั้นถวายมาลัยข้อพระกร ชุดบายศรี และเครื่องสักการะ โดยถือเอาวันทางจันทรคติวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ ในปีนี้ตรงกับ วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564  จัดขึ้น ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ พระนางจามเทวี จังหวัดลำพูน เพื่อถวายพระราชกุศล แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ที่มีต่อเมืองหริภุญชัย อันก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบ้านเมืองสืบไป