เทศบาลเมืองลำพูน และกลุ่มธนาคารขยะชุมชน จัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564  ณ ที่ทำการชุมชนจามเทวี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลำพูน และกลุ่มธนาคารขยะชุมชน จัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล  รับบริจาคขยะรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระดาษทั่วไป กระดาษลัง กระป๋องอะลูมิเนียม เหล็ก ฯลฯ จากประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบกิจการต่างๆ วัด หน่วยงานราชการ สถานศึกษา เพื่อร่วมกันคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs ประชารัฐ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดปริมาณขยะ เปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ ด้วยการรู้คุณค่าของขยะรีไซเคิลที่สามารถสร้างรายได้และรับบริจาคขยะรีไซเคิลประเภทต่าง ๆ รวบรวมไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาของเด็กและเยาวชน

ทั้งนี้ กิจกรรมธนาคารขยะชุมชนและผ้าป่าขยะรีไซเคิล เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ “Clean Lamphun”ลำพูนเมืองสะอาด ปี 2564 ต่อยอดความสำเร็จในการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” อย่างมีส่วนร่วม