เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับกลุ่มเสี่ยง 26 ส.ค.นี้ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม ลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการเสียชีวิต และสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคม

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเชิญชวนประชาชนชาวลำพูนร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยโรงพยาบาลลำพูนจะออกให้บริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และโรคอ้วน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและสังคม ลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเสียชีวิต

ทั้งนี้ ผู้ที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ สวมใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง และควรพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารและยาประจำตัวได้ตามปกติ งดการออกกำลังกายหนัก และงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในวันที่มาฉีดวัคซีน รวมทั้งควรไปถึงสถานที่ฉีดก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที สวมเสื้อที่สะดวกต่อการฉีดวัคซีนและฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด หากมีโรคประจำตัวหรือรับประทานยาประจำตัว โดยเฉพาะยากดภูมิหรือยาที่มีผลทำให้หลอดเลือดหดตัว ควรปรึกษาแพทย์หรือแจ้งพยาบาลก่อนรับวัคซีน ซึ่งหลังรับวัคซีนโควิด-19 แล้ว ต้องสังเกตอาการข้างเคียง 30 นาที ก่อนกลับบ้าน และเมื่อกลับบ้านแล้วก็ควรประเมินอาการตัวเองต่อเนื่องอีก 48-72 ชั่วโมง