เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อยของประชาชน โดยมี นายสำราญ นวชัย ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ , นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และคณะผู้บริหาร นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และผู้อำนวยการกองแต่ละกอง เข้าร่วมประชุมสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน

**********************************************************