กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมลงพื้นที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมและจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–19

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมปฏิบัติงานลงพื้นที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับทีม CDCU อำเภอเมือง และโรงพยาบาลลำพูน ตรวจคัดกรองโควิดพนักงานแพนดอร่า จำนวน 1,022 ราย

ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนมีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และใช้มาตรการ Bubble and Seal  เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–19 รวมทั้งใช้มาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยขอความร่วมมือให้โรงงานฯ คัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงให้แยกออกจากชุมชน และเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด ได้แก่  D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด, M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา, H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์, T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย และ T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการสอบสวนโรคได้ง่ายมากขึ้น ตลอดจนสังเกตอาการเจ็บป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัด หากมีอาการไข้หวัด มีน้ำมูก ไอ้ เจ็บคอ ให้ปรึกษาโรงพยาบาล หรือ รพสต.ใกล้บ้าน ซึ่งทางสถานพยาบาลจะทำการป้ายเชื้อโควิด-19 โดยใช้ชุดตรวจแบบ ATK ในการตรวจสอบคัดกรองและประเมินท่านเบื้องต้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น หากมีการพบผลบวกในการตรวจแบบ ATK จะต้องนำไปตรวจในรูปแบบ PCR ยืนยันผลอีกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด-19