โรงพยาบาลลำพูน ร่วมกับ เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เคลื่อนที่ สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564  โรงพยาบาลลำพูนลงพื้นที่ให้บริการฉีควัคซีนโควิด-19 เคลื่อนที่ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายแพทย์สุรชัย จิรประภากร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ, นางสาววรรณมณี มาธนะสารวุฒิ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำพูน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และเทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนนำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เคลื่อนที่ (เข็มที่ 1) ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป, กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ เบาหวาน, โรคทางเดินหายใจ, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคมะเร็ง, โรคอ้วน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ลดความรุนแรงของโรค ทั้งยังช่วยลดอัตราจากการเสียชีวิตได้ จัดขึ้น ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม
พร้อมกันนี้ นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ให้กำลังใจทีมงานแพทย์ พยาบาล และทีมงานเทศบาลเมืองลำพูน ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งการดำเนินงานผ่านพ้นไปด้วยดี