เทศบาลเมืองลำพูนรับมอบชุดธารน้ำใจสู้ภัยโควิด 19 สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานรถ การให้ความช่วยเหลือในการมอบเครื่องอุปโภค ชุดธารน้ำธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ,นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายกและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในการมอบชุดธารน้ำใจสู้ภัยโควิด ๑๙ แก่ผู้กักตัว 14 วัน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในส่วนของเทศบาลเมืองลำพูน ได้มี นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นตัวแทนรับมอบชุดธารน้ำใจจำนวน 9 ชุด ประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ นำไปช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่กักตัวในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จัดขึ้น ณ บริเวณหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน