ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ผลการตัตสินการประกวตการออกแบบและตั้งชื่อ มาสคอต ของเทศบาลเมืองลำพูน

ผลงานรางวัลที่ 1

 

ผลงานรางวัลที่ 2

ผลงานรางวัลที่ 3