เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มเสี่ยง ตลาดหลังลานเจ้าแม่ ด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาด สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ บริเวณลานตลาดวัดชัยชนึก เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน , นางทานตะวัน  อินทร์จันทร์  รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน และทีมงาน ชุดตรวจ (ATK) จากโรงพยาบาลลำพูน ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มเสี่ยงตลาดหนองดอก หลังอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี ถนนด้านหลังติดร้านทองเยาวราช เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ การตรวจ ATK เป็นการตรวจหาเชื้อเบื้องต้น ซึ่งทางสถานพยาบาลจะทำการป้ายเชื้อโควิด-19 โดยใช้ชุดตรวจแบบ ATK ในการตรวจสอบคัดกรองและประเมินท่านเบื้องต้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น หากมีการพบผลบวกในการตรวจแบบ ATK จะต้องนำไปตรวจในรูปแบบPCR ยืนยันผลอีกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด-19  ดังนั้น การตรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดโดยเร็ว หากพบว่าติดเชื้อโควิด ก็จะส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อไป