เทศบาลเมืองลำพูน เร่งตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 เชิงรุก ควบคุมการแพร่ระบาด เสริมสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์, เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และทีมงานชุดตรวจ (ATK) จากโรงพยาบาลลำพูน ลงพื้นที่บริการเชิงรุกตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มเสี่ยงตลาดหนองดอกบริเวณหลังอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี และกลุ่มผู้ประกอบการตลาดวัดไชยชนึก เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ การลงพื้นที่บริการเชิงรุกเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชน เศรษฐกิจ และสังคมในจังหวัดลำพูน โดยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่ได้รับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สามารถตรวจหาเชื้อเบื้องต้น และรอฟังผลการตรวจได้ภายในเวลา 15-30 นาที จึงทำให้เข้าถึงการตรวจที่รวดเร็ว ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ ซึ่งหากพบว่าติดเชื้อโควิด ก็จะส่งตัวเข้ารับการรักษาได้เร็วขึ้น สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลฯ ทุกแห่ง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อ ส่งเสริมตลาดมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยอยู่เสมอ