ผลตรวจเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงผู้ประกอบการตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เป็นลบทุกราย เปิดตลาดตามปกติ เน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

หลังจากเทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์, เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และทีมงานชุดตรวจ (ATK) จากโรงพยาบาลลำพูน ได้ทำการลงพื้นที่บริการเชิงรุกตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มเสี่ยงตลาดหนองดอกบริเวณหลังอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี และผู้ประกอบการตลาดวัดไชยชนึก และผู้ประกอบการตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ผลการตรวจคัดกรองรวม จำนวน 436 ราย แบ่งเป็น ผลการตรวจด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 403 ราย ผลเป็นลบ negative ทั้งหมด และผลการตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 33 ราย อยู่ระหว่างการรอผล

ทั้งนี้  ตลาดสดเปิดให้บริการตามปกติ และเทศบาลเมืองลำพูนได้ฉีดพ่นนยาฆ่าเชื้อโรค และล้างทำความสะอาดตลาดตามหลักสุขาภิบาลเป็นประจำ พร้อมทั้งยังคงปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการจัดทำ จุดเข้า-ออกอย่างชัดเจน คัดกรองพ่อค้า แม่ค้า กลุ่มเสี่ยง จัดบริการที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันตนเองแก่พ่อค้าแม่ค้า และขอความร่วมมือผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาด ยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A คือ D : Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask wearing สวมหน้ากากอนามัย H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ  T : Testing ตรวจเชื้อโควิด-19 และ A : Application Thaichana ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือลงทะเบียนก่อนเข้าตลาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด