เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับศาลเจ้าแม่ทับทิมลำพูน มูลนิธิลำพูนสามัคคีการกุศล มอบถุงยังชีพช่วยประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด–19

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับศาลเจ้าแม่ทับทิมลำพูน มูลนิธิลำพูนสามัคคีการกุศล มอบถุงยังชีพช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 200 ชุด โดยในถุงยังชีพมีหน้ากากอนามัย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช ปลากระป๋อง ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ และเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีการกระจายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในชุมชนให้ได้รับแจกถุงยังชีพอย่างทั่วถึง เพื่อบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจในการดำรงชีพต่อไป โดยความร่วมมือในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความตระหนักของหลายภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งคนในชุมชน เป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้ทุกคนมีพลังใจที่จะสู้ต่อไป เพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน