เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี องค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระนางจามเทวี ประจำปี 2564

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบ้านเมือง โดยประกอบพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู และประชาชนที่มาร่วมพิธี สำหรับในปีนี้ได้ดำเนินการจัดพิธีการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ซึ่งผู้ร่วมพิธีทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมจัดเจลแอลกฮอล์ ให้บริการอย่างทั่วถึง จัดขึ้น ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี