เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีเปิดเทศกาลโคมเมืองลำพูน สักการะพระนางจามเทวี ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ ตาม D-M-H-T-T-A ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เมื่อค่ำวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และชมรมลูกหลานเจ้าแม่จามเทวี จัดพิธีเปิดเปิดเทศกาลโคมเมืองลำพูน สักการะพระนางจามเทวี ประจำปี 2564 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  ทั้งนี้ เทศกาลโคมเมืองลำพูน เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็งของจังหวัดลำพูน ที่ปฏิบัติสืบทอดมายาวนาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระธาตุหริภุญชัย และถวายสักการะพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน ตลอดจนส่งเสริมประเพณีอันดีงามและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ต่อยอดสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์โคมล้านนาอันสวยงาม สู่เทศกาลโคมที่เมืองลำพูน โดยปี 2564 จะจัดขึ้นตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยเทศบาลฯ มีการจัดมาตรการจองคิวเที่ยวเทศกาลโคมเมืองลำพูน ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ล่วงหน้าผ่าน QR Code เพื่อให้นักท่องเที่ยวจะได้กดจองคิวถวายโคมล่วงหน้า รองรับมาตรการการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ลดความแออัดในรูปแบบ New Normal ลดความเลี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 และดำเนินการตามรูปแบบ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด อีกทั้ง เทศบาลฯ จะมีมาตรการความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ทุกคนสามารถท่องเที่ยวพักผ่อนได้ปลอดภัยอย่างไร้กังวล