ประกาศราคากลาง ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสนามกีฬา ช่วงตั้งแต่แยกสนามกีฬา ซอย 6 ถึงบริเวณสุดเขตเทศบาล