ททท.ลำปาง นำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมเทศกาลโคมเมืองลำพูน ณ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ รองรับมาตรการป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง นำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมเทศกาลโคมเมืองลำพูน ณ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลโคมเมืองลำพูน ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด จองคิวลงทะเบียนล่วงหน้า เช็คอินผ่านระบบไทยชนะ ตรวจวัดอุณหูมิที่จุดคัดกรอง จึงจะเข้าไปท่องเที่ยวภายในลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

ทั้งนี้ เทศกาลโคมเมืองลำพูน เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็งของจังหวัดลำพูนที่ปฏิบัติสืบทอดมายาวนาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระธาตุหริภุญชัย และถวายสักการะพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน ตลอดจนส่งเสริมประเพณีอันดีงามและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ต่อยอดสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์โคมล้านนาอันสวยงาม สู่เทศกาลโคมที่เมืองลำพูน ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เทศกาลโคมฯ จึงไม่ได้เป็นแค่เทศกาลท่องเที่ยวที่งดงาม แต่ยังแฝงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งเรื่องความศรัทธา และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนมีการฝึกสอน ส่งเสริมการทำโคมล้านนา สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถมาร่วมกิจกรรมสืบสานเทศกาลโคม ท่องเที่ยวเมืองลำพูน เมืองบุญหลวงของล้านนา พร้อมบูชาโคมแห่งศรัทธา จุดสว่างไสวพร้อมกันนับแสนดวง โดยสามารถร่วมบูชาและถวายโคม ได้ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ไปจนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564