โรงพยาบาลลำพูน ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ปูพรมฉีดไฟเซอร์แก่นักเรียน สร้างภูมิคุ้มกัน โควิด-19 ก่อนเปิดเรียน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลลำพูน ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้จัดฉีดวัคซีน (Pfizer) ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น-ตอนปลาย ในสถานศึกษา อำเภอเมืองลำพูน ที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19  และเป็นเกาะป้องกันให้เด็กนักเรียน โดยมีทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลำพูน มาดำเนินการฉีดวัคซีนให้ พร้อมกันนี้  นายวรยุทธ  เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นางปนัดดา เนาวรัตน์  นายกเหล่ากาดชาดจังหวัดลำพูน , แพทย์หญิงภาวิณี  เอี่ยมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน และ  นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์และร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียน สามารถฉีดวัคซีนผ่านไปด้วยดี  ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม

วัคซีนที่ฉีดวันนี้เป็น ไฟเซอร์ มีข้อพึงระวังหลังฉีดวัคซีน คือ อาจเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ต้องมีการเฝ้าระวังออกเป็นอีก ๒ สัปดาห์ โดยให้หยุดพักไม่ต้องออกกำลังกายหรือกิจกรรมใช้แรงหนัก ๆ ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ สามารถทำได้ตามปกติ ดื่มน้ำเยอะ และพักผ่อนเยอะ ๆ หากมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกและอาการเหนื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แนะนำถ้าเริ่มมีอาการและไม่แน่ใจให้รีบไปพบแพทย์ที่สถานบริการสาธารณสุข ที่โรงพยาบาลลำพูนได้ทันที