เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบทางรถไฟ ขับเคลื่อน ‘ลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่’ สร้างความสวยงามเมืองลำพูนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564  ณ บริเวณลานด้านหน้าสถานีรถไฟลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน
นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนเลียบทางรถไฟ ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยมีนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โดยร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าและเก็บขยะริมทางถนนเลียบทางรถไฟทั้งสองฝั่ง แบ่งตามพื้นที่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานตั้งแต่แยกดอยติไปจนถึงรอยต่อของอำเภอสารภี จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ มีจุดมุ่งหมายให้ทุกภาคส่วนใน จ.ลำพูน ร่วมกันดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงามของเมืองลำพูน เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ต่อยอดความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาด ตลอดจนเป็นการรักษามาตรฐานการที่จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัล“จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ 4 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ 2560 ถึง 2563 อีกทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรการป้องกับการแพร่ระบาดของโควิด-19