เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ลำพูน ขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564  นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ประชุมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน เพื่อขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะได้ดำเนินการในพื้นที่ถนนรอบเมืองนอก ตั้งแต่บริเวณด้านหน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูนถึงเชิงสะพานท่านาง ระยะทางประมาณ 2.2 กิโลเมตร โดยการนำเสาไฟฟ้า สายสื่อสารต่าง ๆ ลงใต้ดิน หรือที่เรียกว่าระบบเคเบิลใต้ดินซึ่งจะช่วยลดปัญหาไฟฟ้าดับและกระแสไฟฟ้ารั่ว ทั้งยังเป็นการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูนด้วยสาธารณูปโภคใต้ดินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2556 บริเวณถนนอินทยงยศ ซึ่งเป็นถนนสายวัฒนธรรมของเมือง, ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 บริเวณถนนในเขตเมืองเก่า, ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 ถนนเจริญราษฎร์ฝั่งตะวันตก และระยะที่ 4 ปีงบประมาณ 2559 ถนนเจริญราษฎร์ฝั่งตะวันออก ซึ่งความสำคัญและความโดดเด่นของโครงการดังกล่าว คือสามารถพัฒนาและปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในบริเวณเขตเมืองเก่าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม รองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเมืองลำพูน รักษาเอกลักษณ์และปรับปรุงพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า รวมทั้งระบบเคเบิลใต้ดินจะทำให้การส่งกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดอันตรายจากการเกิดฟ้าผ่าและกระแสไฟฟ้ารั่ว ทำให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีค่าบำรุงรักษาน้อย และมีอายุการใช้งานยาวนาน สร้างความมั่นคงให้กับระบบจ่ายไฟฟ้าและความปลอดภัยของประชาชน