เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่มอบโคมให้กับบ้านเรือนและประชาชน เพื่อร่วมกันตกแต่งโคมสวยงามบริเวณหน้าบ้าน ต้อนรับเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่มอบโคมให้กับบ้านเรือน ผู้ประกอบการร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน ในเขตเทศบาลฯ ที่มีความประสงค์ขอรับโคมเพื่อนำไปตกแต่งบริเวณหน้าบ้าน ต้อนรับเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ซึ่งเทศกาลโคมฯ เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณียี่เป็ง หรือลอยกระทงของจังหวัดลำพูน ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะนำโคมมาถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุหริภุญชัย และถวายสักการะพระแม่จามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย

เทศกาลนี้ไม่เพียงรังสรรให้ลำพูนงดงาม ทั้งกลางวันและกลางคืน แต่ยังสะท้อนให้เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม ที่สืบทอดต่อกันมา ทั้งเรื่องความศรัทธา ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม จึงเป็นการนำเอาคุณค่าทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา มาสร้างมูลค่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างแท้จริง โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถร่วมกิจกรรมสืบสานเทศกาลโคม ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564