เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ และส่วนราชการ จ.ลำพูน เตรียมเปิดงาน ‘เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน’ และ ‘ประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน’ ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ควบคู่การป้องกันโควิด-19

เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมประชุมวางแผน เตรียมจัดงานพิธีเปิดงานโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน และงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน ร่วมกับวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร, องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง, เทศบาลตำบลต้นธง และเทศบาลตำบลอุโมงค์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์โคมล้านนาอันสวยงาม สู่เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน โดยมีกิจกรรม ดังนี้

วันที่ 1 พ.ย. 64  เวลา 18.30 น. พิธีเปิดงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย

วันที่ 12 พ.ย. 64 เวลา 19.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เยี่ยมชมเทศกาลโคมแสนดวง ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย และลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

วันที่ 17 พ.ย. 64 เวลา 18.00 น. พิธีถวายโคมแด่องค์พระธาตุหริภุญชัย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย

วันที่ 18 พ.ย. 64 เวลา 18.00 น. พิธีถวายโคมสักการะพระนางจามเทวี  ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

วันที่ 19 พ.ย. 64  เวลา 08.00 น. จัดกิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ

เวลา 09.00-12.00 น. การแข่งขันการประกวดโคมลอย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย

เวลา 18.30 น. พิธีเปิดงานลอยกระทงจังหวัดลำพูน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม

และยังสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ใกล้เคียงในพื้นที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ ซึ่งได้จัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไหว้พระ ทำบุญ ชมธรรมชาติ รวมทั้งเที่ยวงานลอยโขมดของเทศบาลตำบลต้นธง ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ก่อนพัฒนามาเป็นการล่องสะเปา หรือลอยกระทงในปัจจุบัน ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการรถนำเที่ยวรอบเมือง เริ่มตั้งแต่วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2564 เปิดเส้นทาง ‘แอ่วเมืองเก่าลำพูนชมเทศกาลโคม’ ค่าบริการนำเที่ยวเพียงท่านละ 20 บาท ช่วงเช้า 3 รอบ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. และช่วงบ่าย 3 รอบ เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยมีจุดจอดรถนำเที่ยวหน้าเฮือนศิลปินหริภุญชัย ตรงข้ามวัดพระธาตุหริภุญชัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองลำพูน โทร 053-511013 ต่อ 110