ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดปล่อยโคมลอย ในงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดลำพูน ประจำปี 2564