เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน เร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ก่อนเปิดเรียน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564  ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ โรงพยาบาลลำพูน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่นักเรียน              กลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในสถานศึกษาอำเภอเมืองลำพูน ที่มีอายุตั้งแต่ 12 – 18 ปี โดยวัคซีนที่เด็กนักเรียนจะได้รับ คือ วัคซีนชนิด mRNA ยี่ห้อไฟเซอร์ ที่ได้รับการอนุมัติใช้ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

สำหรับในวันนี้ ให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเมธีวุฒิกรวัดพระธาตุหริภุญชัย , วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญหริภุญชัย , วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน , โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม , โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม , และโรงเรียนโสภณวิทยา เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโควิด-19 และยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในโรงเรียน ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งเด็กนักเรียน บุคลากรสถานศึกษา สังคม ชุมชน ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19