เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมแถลงข่าวเทศกาล ‘โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน’ ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ต่อยอดสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์โคมล้านนาสวยงาม สู่เทศกาลโคมแสนดวง และงานประเพณีลอยกระทง ปี 2564

เมื่อค่ำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร พร้อมด้วยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน, นางสาวยุรีพรรณ แสนใจยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง, นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และนายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ร่วมแถลงข่าวงาน ‘เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน และงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน’ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ต่อยอดสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์โคมล้านนาอันสวยงาม สู่เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน และสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี ๒๕๖๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ ควบคู่การป้องกันโควิด-19 โดยจะจัดขึ้นตั้งแต่ 1-19  พฤศจิกายน 2564  นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปสามารถร่วมบูชาและถวายโคมได้ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อ.เมือง จ.ลำพูน