ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร จ.ลำพูน ร่วมกับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและสาธารณสุข อบรมผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลำพูน มุ่งพัฒนาการบริการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย มาตรฐาน SHA และ SHA+

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดลำพูน ร่วมกับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและสาธารณสุข ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จัดอบรมผู้ประกอบการจังหวัดลำพูน เพื่อยกระดับและพัฒนาการบริการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย มาตรฐาน SHA และ SHA+ เพื่อประชาชนในพื้นที่ ผู้ใช้บริการ และนักท่องเที่ยว เกิดความเชื่อมั่นในมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการเปิดการอบรม และร่วมบรรยายนโยบายด้านความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน

ทั้งนี้ SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration คือ โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการประเทศไทย

โดยกิจการที่สามารถขอรับมาตรฐาน SHA ได้ มี 10 หมวด ได้แก่ 1. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 2. โรงแรม/ที่พัก และสถานที่จัดประชุม 3. นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 4. ยานพาหนะ 5. บริษัทนำเที่ยว 6. สุขภาพและความงาม 7. ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 8. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9. โรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม และ 10. ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยรับนโยบายการเปิดประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รับรองความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยวควบคู่กับการป้องกันโควิด-19