เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ลำพูน ประชุมขับเคลื่อน “โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ”

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ประชุมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน เพื่อวางแผนดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนรอบเมืองนอก จังหวัดลำพูน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะนำสายสื่อสารต่างๆ ลงใต้ดิน หรือที่เรียกว่าระบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนรอบเมืองนอก ตั้งแต่บริเวณด้านหน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูนถึงเชิงสะพานท่านาง ระยะทางประมาณ 2.2 กิโลเมตร ซึ่งระบบเคเบิลใต้ดินจะช่วยลดปัญหาไฟฟ้าดับและกระแสไฟฟ้ารั่ว ทั้งยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองลำพูน ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้ง เทศบาลเมืองลำพูนมีแผนการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในบริเวณเขตเมืองเก่าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม รองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเมืองลำพูน รักษาเอกลักษณ์และปรับปรุงพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า รวมทั้งระบบเคเบิลใต้ดินจะช่วยลดปัญหาไฟฟ้าดับและกระแสไฟฟ้ารั่ว สร้างความมั่นคงให้กับระบบจ่ายไฟฟ้าและความปลอดภัยของประชาชน