เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกระตุ้นการท่องเที่ยว “ชุมชนคนทำโคม” จ.ลำพูน เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต่อยอดคุณค่าเทศกาลโคมแสนดวง

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร พร้อมด้วยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน, นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, ผู้แทนเทศบาลตำบลต้นธง, ผู้แทนเทศบาลตำบลอุโมงค์ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนท่องเที่ยว“ชุมชนคนทำโคม” เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

โดยเทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการรถนำเที่ยวรอบเมือง ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เปิดเส้นทาง ‘แอ่วเมืองเก่าลำพูนชมเทศกาลโคม’ ค่าบริการนำเที่ยวเพียงท่านละ 20 บาท จุดจอดรถนำเที่ยวหน้าเฮือนศิลปินหริภุญชัย ตรงข้ามวัดพระธาตุหริภุญชัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองลำพูน โทร 053-511013 ต่อ 110 และยังมีเส้นทางท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลต้นธง ท่องเที่ยววิถีชุมชน ยลธรรมชาติ สืบสานประเพณีลอยโขมด สัมผัสอารยธรรมล้านนา ตามหาความฝันของคุณจรัล มโนเพ็ชร ณ วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) และหอศิลป์สล่าเลาเลือง ซึ่งมีจุดจอดรถนำเที่ยวหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย

ทั้งนี้ การเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม“ชุมชนคนทำโคม” เป็นการต่อยอดคุณค่าเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมในการทำโคมล้านนา ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้การประดิษฐ์โคมจากชุมชน ต่อยอดสร้างเศรษฐกิจ สร้างรายได้ในชุมชนอย่างแท้จริง และยังเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ลดความแอดอัดในการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ ควบคู่การป้องกันโควิด-19

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????