ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (ก่อสร้างเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่างสาธารณะ) ถนนเจริญราษฎร์ ทั้ง 2 ฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก