เทศบาลเมืองลำพูน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดหนองดอก รักษาความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล คุมเข้มป้องกันโควิด-19 เตรียมพร้อมรองรับมาตรการ VUCA

เมื่อเย็นวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดหนองดอก เพื่อรักษาความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล คุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเตรียมพร้อมรองรับมาตรการ VUCA ซึ่งเดือนพฤศจิกายนมีนโยบายเปิดประเทศ เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ำ และการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยอยู่ในเงื่อนไขของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดอย่างเคร่งครัด ตาม 4 มาตรการหลัก การเปิดประเทศ V-U-C-A คือ Vaccine ฉีดครบลดป่วยหนัก, Universal Prevention ป้องกันตลอดเวลาในทุกสถานที่,  COVID-19 COVID Free Setting สถานที่ปลอดภัยโควิด สถานที่บริการพร้อม ผู้ให้บริการได้รับวัคซีนและตรวจ ATK ทุกสัปดาห์, ATK (Antigen test kit) พร้อมตรวจเสมอเมื่อใกล้ชิดคนป่วยหรือมีอาการไข้หวัด

ทั้งนี้ เทศบาลฯ ได้ใช้ทั้ง 4 มาตรการหลัก V-U-C-A ในการดูแลพื้นที่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมทั้งเน้นย้ำผู้ประกอบการในตลาดปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้น และได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างทั่วถึง รวมทั้งมุ่งเน้นการจัดการด้านสภาพแวดล้อมในตลาด ให้เกิดความสะอาดและปลอดภัย และกำจัดเศษขยะต่าง ๆ อย่างถูกวิธี ตลอดจนทำความสะอาดร้านค้า อุปกรณ์ของใช้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ