เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ รพ.ลำพูน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 ให้แก่นักเรียน เร่งสร้างภูมิคุ้มกันโควิดรับเปิดเทอม

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม ๒ ป้องกันโควิด-19 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในสถานศึกษาอำเภอเมืองลำพูน ที่มีอายุตั้งแต่ 12 – 18 ปี โดยวัคซีนที่เด็กนักเรียนจะได้รับ คือ วัคซีนชนิด mRNA ยี่ห้อไฟเซอร์ ที่ได้รับการอนุมัติใช้ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

สำหรับการฉีดในครั้งนี้ เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่นักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเมธีวุฒิการ, โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม,  โรงเรียนเทศบาลประตูลี้, โรงเรียนเลาหจิตร, โรงเรียนมงคลวิทยา, โรงเรียนโสภณวิทยา และโรงเรียนหอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย  เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโควิด-19  และยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในโรงเรียน ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต พร้อมทั้งช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดในสังคม ทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งเด็กนักเรียน บุคลากรสถานศึกษา สังคม ชุมชน ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19