เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีถวายโคมแด่องค์พระธาตุหริภุญชัย เพื่อเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคล ในเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

เมื่อค่ำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร  นายวรยุทธ เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีถวายโคมเเด่องค์พระธาตุหริภุญชัย เนื่องในงาน “เทศกาลโคมเเสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี 2564 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเทศบาลเมืองลำพูน โดยนายสิริวุฒิ  คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย และการแสดงฟ้อนโคมของชมรมอนุรักษ์ฟ้อนนครหริภุญชัย ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถทมาเที่ยวชมเทศกาลลอยกระทงจังหวัดลำพูนในวิถีใหม่ New normal ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. พิธีทำบุญอุทิศถวายโคมแด่พระนางจามเทวี ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี และวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. มีการประกวด “โคมลอยแฟนซี” หรือที่คนล้านนาโบราณเรียกว่า “ว่าวควัน” (ว่าวฮม) เพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ (โซนด้านทิศใต้) และในเวลา 18.30 น. พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน ประจำปี 2564 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ เพื่อสืบสานเทศกาลโคมแสนดวง และประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย วิถีพุทธ สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นเมืองบุญแห่งล้านนา ที่มีประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่ามาอย่างยาวนาน