เทศบาลเมืองลำพูน จัดแข่ง “โคมลอยแฟนซี” (ว่าวควัน/ว่าวฮม) สืบสานประเพณีล้านนา สร้างเสน่ห์สีสันยี่เป็งลำพูน

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ส่วนราชการในจังหวัดลำพูน และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดการแข่งขันปล่อย “โคมลอย” หรือที่คนล้านนาโบราณเรียกว่า “ว่าวควัน” (ว่าวฮม) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานประเพณีลอยกระทงตามวิถีใหม่ ประจำปี 2564 เน้นการสืบสานวัฒนธรรม ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี บอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมที่งดงามให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ซึมซับผ่านจารีต ขนบธรรมเนียมดั้งเดิม ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวเปิดการแข่งขัน จากนั้น ร่วมกันปล่อยโคมลอยแฟนซี “น้องพูนโชค” การ์ตูนโคขาว มาสคอตของเทศบาลเมืองลำพูน จากนั้นเป็นการแข่งขันปล่อยโคมลอยประเภทนักเรียนนักศึกษา และประชาชน ซึ่งรับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะโคมลอยแฟนซีขนาดใหญ่ ทั้งรูปทรงกลม ทรงเหลี่ยม รูปตัวการ์ตูนในวรรณคดีของไทย ที่ทำมาจากกระดาษว่าวสีสันสวยงาม และมีส่วนประกอบที่เป็นลูกเล่น ทั้งติดร่มชูชีพ ติดเครื่องบินเล็กที่หาง

ซึ่งผลการประกวดโคมลอย ทั้ง 2 ประเภท คือ

 1. การประกวดโคมลอย ประเภทนักเรียนนักศึกษา ได้แก่

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์ ปวส.)   ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่   ละอ่อนหัดแป๋ง  ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,500 บาท

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่  วชิราลัย   ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท


  *************************************************************************************************************

 1. การประกวดโคมลอย ระดับประชาชนทั่วไป ได้แก่

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สารภีโคมลอย  ได้รับเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท
  น้องลำไย ได้ต้นแบบมาจากผลไม้ที่มีชื่อเสียงของลำพูน ที่คนทั่วประเทศรู้จักกันดี คือ “ลำไย” ส่วนการแต่งกายมาจากชนพื้นเมือง “คนไทลื้อเมืองยอง” ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่เชียงใหม่และลำพูน เป็นเอกลักษณ์ ประกอบไปด้วย เสื้อปักรัดรูป เอวสั้น  แขนกระบอกที่ตัดเย็บด้วยมือ ผ้าโพกสีขาวสวมซิ่น “ก่านก๋าควาย” โดยดัดแปลงสีจากต้นแบบให้มีสีเหลืองและชมพูให้มีความสดใสยิ่งขึ้น ส่วนเครื่องประดับจะเปลี่ยนจากปิ่นปักผมเงิน เป็นดอกทองกวาวและเข็มกลัด พระบรมธาตุหริภุญชัยฯ เป็นดอกไม้และตราประจำจังหวัดลำพูนนั่นเอง


 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ซีรีนโคมลอย  ได้รับเงินรางวัล จำนวน 12,000 บาท

  แมงสี่หูห้าตา เป็นชื่อสัตว์ประหลาดตัวหนึ่ง  ในตำนานว่าด้วยวัดพระธาตุดอย เขาควายแก้ว อำเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเหมือนหมีตัวอ้วน มีหูสองคู่ และตาห้าดวง รับประทานถ่านไฟร้อนๆ เป็นอาหาร และถ่ายมูลออกมาเป็นทองคำ

     

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ TK ลำปาง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

  ซุปเปอร์ฮีโร่  ในยุคที่มีแต่โรคระบาดเชื้อโรคกลายพันธ์ แม้แต่ซุปเปอร์ฮีโร่ยังต้องปรับตัวปรับสภาพร่างกาย และรู้จักปกป้องตัวเองก่อนที่จะปกป้องผู้อื่น


ทั้งนี้ การปล่อยโคมลอยตามความเชื่อของชาวล้านนา เป็นการลอยเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ ตลอดจนเป็นการสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม จึงควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานมาจนถึงปัจจุบัน  อีกทั้งเทศบาลฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายจากการปล่อยโคมลอย โดยแจ้งประสานท่าอากาศยานศูนย์ควบคุมการบินให้ทราบล่วงหน้า และจัดกิจกรรมเฉพาะช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. ของวันลอยกระทงเท่านั้น เพื่อร่วมสืบสานประเพณีล้านนา ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรควิด-19 อย่างเคร่งครัด