ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ ในเขตเมืองอนุรักษ์ลำพูน บริเวณทางเท้ารอบคูเมือง 1 – 8 และคูเมือง 10 – 15 โดยวิธีคัดเลือก