เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมสืบสาน “ประเพณีลอยกระทงวิถีใหม่” ประจำปี 2564 ส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมป้องกันโควิด-19 เคร่งครัด

เมื่อค่ำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม จังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน จัดงานประเพณีลอยกระทงวิถีใหม่ ประจำปี 2564 เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม และประเพณีลอยกระทงอันดีงาม ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีเพื่อเป็นการขอขมาแม่พระคงคา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวล้านนา ตลอดจนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย  ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

โดยบรรยากาศภายในงานมีประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและนักท่องเที่ยว แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง แบบชาวล้านนาร่วมกิจกรรมลอยกระทงกันอย่างอย่างสนุกสนาน ภายใต้มาตรการ Covid Free Setting อย่างเข้มงวด และกระทงที่นำมาลอยนั้นต่างทำมาจากวัสดุธรรมชาติ ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ และแหล่งน้ำ คูคลอง ทั้งนี้ ทั่วบริเวณงานก็ได้ประดับตกแต่งด้วยโคมไฟหลากสีสันอย่างสวยงาม สร้างความตื่นตา ตื่นใจ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน เป็นการสร้างความสุขพร้อมกับเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่แพร่หลายของนักท่องเที่ยวต่อไป

ทั้งนี้ ประเพณีลอยกระทง นอกจากจะเป็นประเพณีที่มีคุณค่า ในเรื่องการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อแหล่งน้ำที่ใช้ในการดำรงชีวิต ขอขมาต่อพระแม่คงคา ประเพณีนี้ยังมีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสานา ทำให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน ทำให้ชุมชนได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมทำบุญ สืบทอดพระศาสนา และตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำลำคลอง ที่ได้ใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนฟื้นฟูเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก หลังวิกฤติโควิด -19 สร้างรายได้ให้ชุมชนบนพื้นฐานของการคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพ ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวิถีใหม่อย่างยั่งยืน