เทศบาลเมืองลำพูน ลุยตรวจ ATK พ่อค้าแม่ค้าตลาดสดในเขตเทศบาลฯ ผลเป็นลบทุกราย พร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 สร้างความมั่นใจพื้นที่ COVID free setting

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า ตลาดสดหนองดอก และผู้ประกอบการลานวัดไชยชนึก และผู้ประกอบการตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 400 ราย เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดลำพูนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการตรวจคัดกรองเป็นลบ negative ทั้งหมด

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูนได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และล้างทำความสะอาดตลาดตามหลักสุขาภิบาลเป็นประจำ และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการจัดทำจุดเข้า-ออกอย่างชัดเจน คัดกรองพ่อค้า แม่ค้า กลุ่มเสี่ยง จัดบริการที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่พ่อค้าแม่ค้า และขอความร่วมมือผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อีกทั้งเทศบาลฯ มีการตรวจคัดกรอง ATK พ่อค้าแม่ค้าตลาดสดอย่างต่อเนื่อง ทำให้เข้าถึงการตรวจที่รวดเร็ว ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ ช่วยควบคุมการแพร่ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และผู้ใช้บริการ ตลอดจนเป็นการรองรับนโยบายส่งเสริมการเปิดเศรษฐกิจ COVID free setting เพื่อขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ