เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมผู้ประกอบการร้านชำในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมผู้ประกอบการร้านชำในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ โดยมี กิจกรรมตรวจเยี่ยมร้านชำ ทั้ง 17 ชุมชนก่อน ในช่วงเดือน พฤศจิกายน  ซึ่งกิจกรรมการอบรมประกอบด้วย การให้ความรู้ข้อกฎหมาย, การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ, การต่อใบอนุญาตจำหน่ายบุหรี่ สุราและไพ่ วิทยากรจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน อีกทั้ง การนำเสนอผลการตรวจเยี่ยมร้านชำ , การเฝ้าระวังสินค้าไม่ปลอดภัยในชุมชน , ยาที่จำหน่ายได้ในร้านชำ และการพัฒนาร้านชำสู่ร้านชำต้นแบบ ให้สวยงามน่าซื้อ รวมถึง  การจัดวางสินค้า การแสดงป้ายราคา การจัดโปรโมชั่นในร้าน ตลอดจนการให้คำแนะนำร้านที่สนใจเข้าร่วมธงฟ้าประชารัฐ โครงการคนละครึ่ง วิทยากรจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน