โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จัดพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ครบรอบ 94 ปี

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ครบรอบ 94 ปี และทำบุญรั้วโรงเรียนและทอดผ้าป่าสามัคคี โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน  9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และมีนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมงานภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน มีประวัติการก่อตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2470  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งโรงเรียนได้สั่งสมประสบการณ์ สร้างผลงานและชื่อเสียงทางด้านการศึกษามาเป็นระยะเวลากว่า 94 ปี และพร้อมจพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของเทศบาลเมืองลำพูน