ท่องเที่ยววิถีใหม่ “แอ่วข่วงพันปี & ตลาดถนนรถแก้ว” ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่าด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564  นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมวาดภาพบนกำแพง ในเทศกาลส่งความสุข ณ ข่วงพันปี@ลำพูน และเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรเด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมวาดภาพบนกำแพงและนิทรรศการศิลปะกับครูช้าง นายพงศ์ประนาฎต เพ็ชรัตนกูล ศิลปินเมืองลำพูน ซึ่งกิจกรรมเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมชุมชนของข่วงพันปี @ลำพูน ถนนรถแก้ว จ.ลำพูน เป็นโครงการวิจัย “การสร้างย่านเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่”  ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย จาก “หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ( บพท.) “ในบริบท ” การพัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่าด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจวัฒนธรรมเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สร้างเศรษฐกิจพื้นที่ กับกลไกท้องถิ่น ผ่าน ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ด้วยกระบวนทัศน์ “วัฒนธรรมวิจัย” กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน สร้างรายได้ ให้ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น เมือง และชาติ สร้างความความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ทั้งนี้ เทศกาลส่งความสุข “แอ่วข่วงพันปี & ตลาดถนนรถแก้ว” จะจัดกิจกรรมวาระพิเศษส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 – 1 มกราคม 2565 ณ ข่วงพันปี@]ลำพูน โดยมีกิจกรรมหลากหลายทั้งนิทรรศการศิลปะกับครูช้าง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ workshop card DIY : ต้อนรับปีใหม่ ณ คุ้มเจ้าราชสัมพันธวงศ์ หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน และยังจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และคนในชุมชน ได้นำเสนอผลงานเชิงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ในรูปแบบถนนสายวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ นำเสนอผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน งานหัตถกรรมท้องถิ่น สินค้าชุมชน เกษตรปลอดภัย ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนส่งเสริมให้เมืองลำพูนให้เป็นเมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมที่งดงาม