เทศบาลเมืองลำพูน เร่งฉีดวัคซีน Booster เข็มที่ 3 ให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Booster  เข็มที่ 3ให้แก่ให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ทั้ง 17 ชุมชน ที่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยงเชิงสะพานท่าขาม โดยวัคซีนที่ได้รับ คือ วัคซีน Pfizer และ AstraZeneca ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ทั้งนี้ ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น หรือการฉีดบูสเข็ม 3 เพื่อเป็นการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19  ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต ช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดในสังคม ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจและกังวลถึงความรุนแรงของโรครวมถึงประเทศไทย จึงมีการรณรงค์ให้ประชาชนรีบฉีดวัคซีนป้องกันต่อเนื่องรวมถึงการบูสเตอร์โดส

นอกจากนี้เพื่อความปลอดภัย ยังคงต้องเฝ้าระวัง ป้องกัน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพ งดไปในพื้นที่เสี่ยง การเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ตรวจเชื้อโควิด-19 และฉีดวัคซีนป้องกัน รวมทั้งติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ซึ่งอาจมีผลกระทบจากเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอน โดยหากเปรียบภูมิคุ้มกันเป็นกองกำลังสำคัญของร่างกาย การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดจะเป็นการส่งเกราะป้องกันให้ร่างกายใช้ต่อสู้กับเชื้อไวรัสร้ายได้ดีขึ้น