เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่วิถีพุทธ ต้อนรับปีเสือ 2565

ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่วิถีพุทธ ต้อนรับปีเสือ พุทธศักราช 2565 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุและสามเณร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเสริมความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่  โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร นำคณะสงฆ์รับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน ตามรูปแบบ New Normal ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน สวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ตลอดจนเกิดความปลอดภัยสูงสุดในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป